Wedstrijd info

Diskwalificatie codes

Bij wedstrijdzwemmen moet je je net als bij andere sporten strikt aan de spelregels houden. Er zijn hele strikte regels door de KNZB opgesteld die gaan over hoe je te gedragen in het zwembad en hoe je precies de zwemslagen en keerpunten hoort te zwemmen.
Met name bij dit laatste (zwemslagen en keerpunten) kan het natuurlijk voorkomen dat je een fout maakt. Vooral in een belangrijke wedstrijd is het van belang om dergelijke fouten te voorkomen omdat je dan namelijk gediskwalificeerd wordt. Het is dan vervelend omdat je de race dan eigenlijk voor niks hebt gezwommen. Op de uitslag staat dan achter je naam DQ en onder aan de uitslag staat een code. Hieronder staan de codes met een korte uitleg. Als je gediskwalificeerd bent vanwege een foute slag of fout keerpunt kun je het beste met je trainer overleggen. Deze kan dan extra oefeningen geven om te voorkomen dat je in de toekomst nog een diskwalificatie krijgt.