Huisregels

Een veilig sportklimaat

Als zwemvereniging heeft zc AquaDream een maatschappelijke rol. In trainings- en wedstrijdsituaties is er sprake van een voorbeeldrol voor zwemmers, trainers, coaches en begeleiders. In trainingssituaties is er naast de voorbeeldrol zeker bij de jongere zwemmers ook sprake van een opvoedende rol. Het wedstrijdzwemmen gaat om winnen en verbeteren, maar gaat zeker ook om sportiviteit. Regels hoe om te gaan met teamgenoten, tegenstanders, coaches en officials zijn een onderdeel van de zwemsport. Binnen zc AquaDream is hier aandacht voor. Een teleurstelling vanwege een tegenvallend resultaat of besluit kan en mag natuurlijk, maar daarna verwachten we een sportieve houding tegenover je medezwemmers en andere gasten.

Zwemsportief, een initiatief van de KNZB

De KNZB is één van de sportbonden die het programma 'naar een veiliger sportklimaat' vanaf het begin heeft omarmd. "Iedere sport heeft de neiging te zeggen: 'Bij ons speelt dit allemaal niet'. Maar ZwemSportief, zoals wij dit programma noemen, heeft in de zwemwereld zeker bijgedragen aan de bewustwording van de problematiek" zegt algemeen directeur Jan Kossen.
Zc AquaDream besteedt hieraan integraal aandacht en zal zwemmers ook aanspreken op hun gedrag aan de badrand en in het bad. De KNZB gebruikt haar website en sociale media om sporters, trainers en ouders bewust te maken van de effecten van hun gedrag langs de badrand.

Een veilig sportklimaat, de trainer, coach en begeleider

Zwemmen is een sport waarbij zwemmers kwetsbaar kunnen zijn. De trainers en begeleiders ondersteunen de zwemsporters en dragen zorg voor een veilig zwemklimaat. Het bestuur van de vereniging spant zich zo optimaal mogelijk in om op haar beurt ervoor zorg te dragen dat de trainers en begeleiders hun taak ook in deze goed kunnen uitvoeren. Er is een actief scholingsbeleid. Nieuwe coaches, trainers en begeleiders starten hun taak nadat ze met bestuur een gesprek hebben gehad waarin hun geschiktheid voor de rol wordt beoordeeld. De KNZB vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie in de sport aan het licht.

Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder de fout in is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Zc AquaDream heeft als beleid opgenomen dat alle trainers en bestuursleden een verklaring omtrent gedrag dienen te overleggen.

Foto's en filmopnames

Zwemmers zijn sportief gezien leuk om vast te leggen, en we hopen dat onze zwemmers een mooi (digitaal) fotoalbum van hun eigen prestaties opbouwen. Aan de andere kant zijn zwemmers ook erg kwetsbaar. Zwemkleding beschermt je maar heel beperkt en in een zwembad zijn er veel momenten die echt tot het privédomein behoren. We houden hier rekening mee op al onze social media accounts. Er zijn ouders/zwemmers die foto's en filmpjes plaatsen op hun eigen pagina's, we kunnen dat niet tegengaan maar gaan ervan uit dat ook zij niets plaatsen dat de zwemmer kan schaden. Mei 2018 is een nieuwe privacy wet in werking getreden, wat voor ons betekent dat wij GEEN foto's / filmpjes meer plaatsen zonder toestemming van jullie. Ook willen wij jullie met nadruk vragen om niet zomaar foto's van anderen op facebook te plaatsen in zwemkleding. Als vereniging zijn we er erg alert op geworden dat ALLE foto's die wij plaatsen er 'netjes' uitzien. Daarom sturen we foto's van wedstrijden in een afgesloten map en alleen naar de zwemmers die deel hebben genomen aan de wedstrijd. Wij willen jullie daarom vragen, mochten er foto's gemaakt zijn tijdens een wedstrijd deze link eerst naar ons toe te sturen, waarna wij ze onder de betreffende zwemmers verspreiden.

Alcohol en sport

De Drank- en Horecawet en de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol biedt voor sportverenigingen de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. De sportkantine moet een veilige plek zijn waar jong en oud het gezellig hebben. Alcoholmisbruik past niet in dit beeld. NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden vinden het van groot belang dat er een verantwoord schenkbeleid wordt gevoerd in de sportkantines. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Zc AquaDream is van mening dat sport en alcohol niet bij elkaar passen. Tijdens (en na) trainingen wordt geen alcohol geschonken.

EHBO

Tijdens alle activiteiten (trainingen en wedstrijden) is er een gediplomeerde EHBO-er in het bad. Dat kan de trainer/coach zijn maar dat mag ook een ouder zijn die in het zwembad aanwezig is en direct kan ingrijpen wanneer dit nodig is. Zc AquaDream zorgt voor de scholing van de EHBO-ers.

Toezicht

Bij alle activiteiten zijn toezichthouders aanwezig. Zij zijn getraind in reddend handelen. Voordat zij toezichthouder mogen zijn, moeten zij een zwemtest afleggen waarin ze hun vaardigheden kunnen aantonen. Alle gediplomeerde trainers zijn toezichthouders.

Opzegging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk voor 1 juni en 1 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient het lopende halfjaar doorbetaald te worden.