Onze Visie:

Wij werken volgens het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen ( MOZ)  principe. De makers van het MOZ en wij van AquaDream realiseren ons dat niet iedereen het aangeboren talent bezit om wereldtopper te worden. Wel wordt iedereen de kans geboden om het eigen Maximaal Individueel Resultaat(MIR) te bereiken. Voor de een is dit Olympisch of nationaal kampioen, voor een ander deelname aan districtskampioenschappen. Alleen door een ultieme balans tussen sport, school en ontspanning is het mogelijk om jezelf als topsporter te ontwikkelen. Om de absolute top (in zwemmen, een andere sport of een beroepsuitoefening ) te bereiken, moet veel geïnvesteerd worden. Dit vergt veel van de sporter en van hun ouders. Een zwemmer  is pas na volgroeiing en jarenlange training (gemiddeld 10.000 uur) in staat het MIR te realiseren. Een lange weg te gaan dus. Het MOZ is een leidraad voor alle zwemmers, ongeacht het uiteindelijk niveau wat bereikt wordt.

Het MOZ wordt op Nationaal niveau pas succesvol als alle zwemmers in Nederland gestimuleerd worden zich te ontwikkelen om het Maximaal Individueel Resultaat (MIR) te realiseren. Zij dienen hierbij zo optimaal mogelijk ondersteund te worden. Onmisbaar hierbij is dat er passende en effectieve trainingsomstandigheden gecreëerd worden bij clubs en organisaties betrokken bij de opleiding van zwemmers. En daarom willen wij als AquaDream een hoogwaardige en op elke zwemmer afgestemde training en begeleiding bieden.

Toch meten we succes niet alleen af aan het opleiden van zwemtalent, maar ook aan individuele ontplooiing, aan het ontwikkelen van een sterk saamhorigheid gevoel, aan het samenwerken met andere verenigingen, en aan het stimuleren van de betrokkenheid van ouders, verzorgers en vrijwilligers.

Respectvol en sportief met elkaar omgaan vormen de belangrijkste basis van onze filosofie.

Dit weekend:
 - 

Wij trainen in:
Zwembad De Stok
De Stok 1
4703 SZ Roosendaal 

Laco zwembad Oudenbosch
De Baarlebossche 2
4731 GS Oudenbosch 

Trainingstijden
Aanmeldingsformulieren

Social Media:
Youtube
Facebook 
Twitter