Aanmeldingsformulier veteranenzwemmen Oudenbosch

De Baarlebossche 2, 4731 GS Oudenbosch

Inschrijfgeld bedraagt € 15,- en wordt verrekend met de eerste contributiebijdrage.
4x per jaar wordt de contributie automatisch afgeschreven.
Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk voor 1 juni en 1 december. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient het lopende halfjaar doorbetaald te worden.