AVG

17-05-2018 22:01

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De AVG vervangt de bestaande 'Wet bescherming persoonsgegevens'.  Het doel van de AVG is iedereen controle te geven over de verwerking van de eigen persoonsgegevens. Om dit te realiseren zijn beschermingsmaatregelen vastgesteld waaraan ook sportverenigingen moeten voldoen.

Op basis van de AVG moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst afsluiten, tenzij een organisatie zelfstandig alle verantwoordelijkheden voor verwerking van  persoonsgegevens draagt. Dat is mede afhankelijk van de aard en de schaalgrootte van verwerking. Een verwerkersovereenkomst wordt gewoonlijk gesloten met een sub-verwerker voor het maken van afspraken over uitbestede, grootschalige verwerking of behandeling van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. In de overeenkomst staan afspraken over de aard van verwerking en de verantwoordelijkheden die beide partijen daarin dragen.

 Een verantwoordelijke is een organisatie die bepaalt voor welk doeleinde gegevens worden verwerkt en welke middelen worden ingezet om hieraan uitvoering te geven.

Een verwerker is een organisatie die het werk aanneemt dat door een verantwoordelijke is uitbesteed of overgedragen.

AquaDream (verantwoordelijke) heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de KNZB (verwerker) omdat AquaDream beschikt als vereniging over persoonsgegevens van haar leden die verzameld zijn als gevolg van lidmaatschap met als doel gegevensverwerking. AquaDream heeft de KNZB ingeschakeld als leverancier en hierdoor heeft de KNZB toegang tot deze persoonsgegevens.

Alle leden krijgen het volgende per mail gestuurd: een toestemmingsverklaring en een privacystatement met het verzoek deze te retourneren.   Vragen? Mail naar privacy@zc-aquadream.nl.

Dit weekend:
 - 

Wij trainen in:
Zwembad De Stok
De Stok 1
4703 SZ Roosendaal 

Laco zwembad Oudenbosch
De Baarlebossche 2
4731 GS Oudenbosch 

Trainingstijden
Aanmeldingsformulieren

Social Media:
Youtube
Facebook 
Twitter