Doelstellingen:

Zwemmen is een ingewikkelde sport.
Het is lastig om je voort te bewegen in een medium als water, zonder teveel weerstand. Daarom is een goede techniek essentieel om sneller te kunnen zwemmen. AquaDream zet daarom trainers met een professionele instelling  in, die met een uitgebalanceerd programma , beginnende en gevorderde wedstrijdzwemmers alle facetten van het wedstrijdzwemmen correct aan willen leren. Dit bespaart dat zwemmers op latere leeftijd de verkeerd aangeleerde bewegingen moeizaam moeten afleren.

Een positieve bijdrage leveren aan het zwemniveau in de regio.
AquaDream beschikt over een gemotiveerd trainerskader. Graag bieden wij onze expertise aan een ieder die daarvan gebruik wil maken. Ook trainers van andere clubs zijn van harte welkom om de trainingen van hun zwemmer bij ons te volgen en hun eigen trainingsprogramma daarop af te stemmen.

Je leert meer in een positieve en gemoedelijke sfeer.
Een kind leert niet door simpelweg instructies van de trainer op te volgen. Trainers die roepen dat een pupil iets moet doen: omdat ik het zeg! Zijn bij ons aan het verkeerde adres.  Belangrijk is het plezier in het zwemmen en de progressie die daaruit voortvloeit. Door enthousiaste trainers wordt een prettige en ontspannen sfeer tijdens de trainingen gecreëerd en wordt de sociale omgang tussen de zwemmers gestimuleerd.

Elk leermoment dat een kind kent, is een succesmoment. Er wordt daarom ook gestreefd ieder kind tijdens elke training ten minste één succesmoment te laten ervaren. Daarnaast is de communicatie belangrijk, met zowel het kind als de ouder(s). Doel is om regelmatig de vooruitgang onderling te bespreken.

Dit weekend:
 - 

Wij trainen in:
Zwembad De Stok
De Stok 1
4703 SZ Roosendaal 

Laco zwembad Oudenbosch
De Baarlebossche 2
4731 GS Oudenbosch 

Trainingstijden
Aanmeldingsformulieren

Social Media:
Youtube
Facebook 
Twitter